جستجو پیشرفته
فا En Ar
گردشگری علمی اخبار گالری

نگاهی کوتاه

به حیات وحش

کشور ایران به دلیل تنوع اقلیمی گسترده، علاوه بر جایگاه ویژه ژئوپلیتکی، دارای تنوع زیستی کم نظیری است که از این حیث دارای جایگاه ویژه جهانی است. یکی از این زیست بوم¬های داخلی برجسته در ایران، جنگل¬های کهن و چند میلیون ساله هیرکانی است که با دارا بودن حدود 3000 گونه گیاهی، ۲۹۶ گونه پرنده و ۹۸ گونه پستاندار به عنوان یکی از نقاط داغ تنوع زیستی دنیا محسوب می¬شود. در دل این جنگل باستانی، جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یکی از مناطق داغ تنوع زیستی هیرکانی محسوب می¬شود که به دلیل حضور گونه¬های نادر هیرکانی همچون افرای مازندرانی، سوسن چلچراغ، ختمی خزری، کرکس مصری و سهره سرسیاه از سایر مناطق متمایز شده است. از ویژگی¬های منحصر به فرد این جنگل حفاظت شده همین بس که هنوز می‌توان غرش پلنگ ایرانی را به وفور در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس شنید.